Wat is de AFM?

AFM staat voor Autoriteit Financiële Markten. Dit is de organisatie die in Nederland toezicht houdt op partijen in de financiële markten zoals banken, beurzen, en investeringsmaatschappijen. De AFM is een autonome overheidsinstantie die erop toeziet dat partijen de juiste informatie verstrekken, correct handelen en zich fatsoenlijk gedragen.


Vergunning- en prospectusplicht

Als je beleggingsobjecten verkoopt moet je volgens AFM regels een vergunning hebben (artikel 2:55 Wft). Echter, wanneer dit beleggingsobject een 'effect' is (zoals een obligatie), dan bestaat er een uitzondering op deze vergunningsplicht. Anders gezegd, het is dan niet meer verboden te verkopen zonder vergunning.
Voor het aanbieden van effecten geldt wel een prospectusplicht (artikel 5:4 lid 1 Wft), maar als je voor minder dan 5 miljoen euro per jaar aan effecten verkoopt, geldt deze prospectusplicht niet. In die gevallen ben je als aanbieder wel verplicht om bovenstaande AFM banner te gebruiken in alle commerciële uitingen en het ‘meldplichtformulier’ in te vullen en aan te leveren bij de AFM. Op die manier houden zij bij wie er in de markt gebruik maakt van welke uitzonderingen en vrijstellingen. Corekees doet voor ieder project deze melding bij de AFM.

Samenvattend:

 1. Type product is een 'effect' (obligatie = effect) -> geen vergunningsplicht alleen prospectusplicht.
 2. Effect is minder 5 dan miljoen Euro per project per jaar -> geen prospectusplicht.

Wat is een prospectus?

Een prospectus is een document waarin alle relevante informatie over de investering beschreven staat. De prospectus beschrijft een financieel product voor potentiële kopers. 

Meer informatie over de prospectus vrijstelling

Als je op minimaal één van de onderstaande vragen met een ‘ja’ kunt antwoorden, geldt er een vrijstelling van de prospectusplicht. De vragen gaan over de meest voorkomende situaties: 

 1. Is de waarde van de effecten (al dan niet in een pakket) ten minste €100.000 per belegger? 
 2. Worden de effecten aan minder dan 150 personen aangeboden? 
 3. Is het een aanbieding van een vereniging of instelling zonder winstoogmerk om niet commerciële doelen te verwezenlijken? 
 4. Is de totale tegenwaarde van de effecten die worden aangeboden minder dan €5 miljoen, berekend over een periode van 12 maanden? 

Omdat Corekees op vraag vier met ‘ja’ kan antwoorden, maken we gebruik van de hierboven genoemde vrijstelling op de prospectusplicht. Wel gelden er voorwaarden voor deze prospectus vrijstelling.

Welke voorwaarden gelden er voor de prospectus vrijstelling?

 1. Voorafgaand aan de plaatsing van een project moeten we dit melden bij de AFM.
 2. Bij al onze commerciële uitingen moeten we gebruik maken van bovenstaande AFM banner.

Melding BIJ DE AFM 

Zie hieronder de links van de AFM informatiedocumenten van Corekees:

Aanvullende informatie: waar moet je bij een vrijgestelde investering op letten?

Bekijk altijd de website en lees de beschikbare documenten, zoals de informatiebrochures, goed door. Glimmende brochures en een professioneel ogende website zijn geen garantie op een goede investering. Neem altijd de tijd om goed over het aanbod na te denken, vermijd beleggingen die je niet begrijpt en let op bij ingewikkelde beleggingsconstructies die je hoge rendementen met laag risico beloven.

Checklist

 • Wie zijn er betrokken bij het bedrijf?
 • Wie vertrouw jij je geld toe?
 • Hoeveel verdienen zij aan je investering?
 • Welke kosten houden ze in?
 • In welk land is de organisatie ingeschreven?
 • Waar mag men jouw geld allemaal voor gebruiken?
 • Wat zijn de grootste risico’s?
 • Hoe wordt het beloofde rendement waargemaakt?
 • Wat doen ze om de risico’s te mitigeren?

Twijfel je over de betrouwbaarheid van aangeboden investeringen?

Neem dan contact op met het Meldpunt Financiële Markten.

Wil je meer weten?

Check dan de website van de AFM