Nieuwsoverzicht
Duurzaamheid

Wat zijn Carbon Credits?

Claudia Esveldt
6 april 2023
13 min.
Image

Wat zijn Carbon Credits?

Met Project Bamboe, het nieuwste aanbod op ons platform, maken we voor het eerst gebruik van Carbon Credits. Hoewel deze waardevolle producten voor ons ondertussen heel gewoon zijn geworden, zijn ze voor het grote publiek nog altijd onbekend. En zoals spreekwoord luidt: onbekend maakt onbemind! Om dat veranderen zullen we in deze blog antwoord geven op de vraag: Wat zijn Carbon Credits?

Benamingen en prijzen van Carbon Credits

Een Carbon Credit, ook wel Koolstof Certificaat, Carbon Removal Credit, Carbon Offset, of Voluntary Emission Reduction (VER) of emissierechten genoemd, zijn verhandelbare certificaten van verifieerbare en meetbare CO2 compensatie van officiële klimaat-beschermingsprojecten. Deze projecten verminderen, verwijderen of vermijden de uitstoot van broeikasgassen en brengen daarnaast ook veel andere positieve ontwikkelingen met zich mee. Bijvoorbeeld zinvolle werkgelegenheid, bevordering van biodiversiteit, bescherming van ecosystemen, of een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. Carbon Credits vertegenwoordigen een geldwaarde (prijzen varieren van 4 tot 300 euro per stuk) worden uitgegeven door onafhankelijke partijen en worden pas gecreëerd wanneer 1000 kg CO2 verminderd, verwijderd of vermeden is. Nadat een organisatie of individu een CO2 credit heeft gekocht, wordt het permanent afgeboekt zodat het niet nog een keer gebruikt kan worden.

Wie mogen Carbon Credits verkopen?

Een project moet voldoen aan strenge eisen en wordt gecontroleerd door onafhankelijke experts die via internationaal erkende standaarden de compensatie verifiëren. Deze credits kunnen na uitgifte verkocht worden door de organisatie die de CO2-compensatie realiseert. Hiermee komt ook meteen de rol van Carbon Credits naar voren: het is een instrument voor transitiefinanciering, waarmee bedrijven die investeren in natuur beloond kunnen worden voor hun werk. 

Wat zijn voorbeelden van bedrijven die investeren in natuur?

Hierbij zes voorbeelden van bedrijven die in natuurprojecten investeren om Carbon Credits te verkrijgen:

  1. The Carbon Trust: Deze in het Verenigd Koninkrijk gevestigde organisatie helpt bedrijven en organisaties hun koolstofuitstoot te verminderen en duurzamer te worden. Zij heeft samengewerkt met een aantal internationale bedrijven, waaronder Coca-Cola, Nike en Philips, om CO2 compensatieprojecten te ontwikkelen en uit te voeren, waaronder herbebossings- en natuurbehoudsprojecten die carbon credits opleveren.
  2. The Nature Conservancy: Deze internationale milieuorganisatie werkt aan de bescherming van land en water over de hele wereld. Zij heeft een aantal koolstofcompensatieprojecten ontwikkeld, waaronder herbebossings- en bosbehoudsprojecten, die koolstofkredieten opleveren.
  3. Dutch Green Business  is ’s werelds eerste beursgenoteerde onderneming gericht op CO2-compensatie en -opslag door middel van nature-based-solutions. DGB ontwikkelt hoogwaardige en gekwalificeerde natuur- en biodiversiteitsprojecten door heel Afrika. Daarnaast investeert het bedrijf in Corekees en een aantal andere duurzame ondernemingen.
  4. Quadriz, dat begin 2019 is opgericht, is de handels- en CO2-compensatietak van het bosbouw- en agro-onderzoeksbedrijf Investancia Group, met het hoofdkantoor in Nederland en lokale bosbouwactiviteiten in Paraguay. Investancia Group is op zijn beurt weer onze lokale partner voor Project Pongamia.
  5. Bamboologic ontwikkeld duurzaam beheerde bamboebossen in Europa. Het bedrijf investeert in Europees bamboe omdat het economisch en ecologisch potentieel enorm is. Europa is de grootste markt voor bamboeproducte en veel producenten maken gebruik van bamboe als duurzaam alternatief voor klassieke materialen. Bamboologic gebruikt Carbon Credits als een vorm van transitiefinanciering.  Wil jij ook investeren in Europees bamboe van Bamboologic? Dat kan bij ons via Project Bamboe!

Wie creëren de Carbon Credits?

Er zijn wereldwijd enkele tientallen richtlijnen en standaarden waarbinnen Carbon Credits ontwikkeld worden. De meest bekende is de  Verified Carbon Standard (VCS) van Verra. Dit is een vrijwillig certificeringsprogramma voor broeikasgassen (BKG) van CO2 compensatieprojecten.  Andere bekende normen zijn:

  1. Gold Standard: Dit is een vrijwillig BKG-certificeringsprogramma dat zich richt op projecten die naast BKG-reductie aanvullende milieu- en sociale voordelen bieden.
  2. Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA): Dit is een vrijwillige regeling voor de compensatie van broeikasgasemissies voor de internationale luchtvaartindustrie, die tot doel heeft de groei van de emissies vanaf 2020 te compenseren.
  3. Open Natural Carbon Removal Accounting framework (ONCRA):  Dit is een Nederlandse open-source framewerk opgezet door ClimateCleanup. Credits van ONCRA worden  uitgegeven op basis van metingen en openbare empirische methodes. De Carbon Removal Credits van Project Bamboe worden gecertificeerd door ONCRA.
  4. European Emission Trading System (EU ETS): Het EU is een cap-and-trade systeem dat tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie te verminderen. De EU-ETS is een van de grootste koolstofmarkten ter wereld en bestaat al sinds 2005.
  5. California Compliance Offset Protocol: Dit is een broeikasgas compensatieprogramma in de staat Californië waarmee gereguleerde entiteiten een deel van hun broeikasgasemissies kunnen compenseren door compensaties te kopen van goedgekeurde broeikasgasreductie projecten.

Zijn Carbon Credits goed?

Carbon Credits zijn een manier om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de negatieve effecten van de klimaatverandering te verzachten. Carbon Credits  kunnen een goede zaak zijn omdat zij een financiële stimulans vormen voor bedrijven en particulieren om hun koolstofuitstoot te verminderen. Door Carbon Credits te kopen, kunnen bedrijven en particulieren hun koolstofuitstoot compenseren door emissiereductie projecten in andere delen van de wereld te financieren. Dit kan helpen het algemene niveau van broeikasgassen in de atmosfeer te verlagen en het tempo van de klimaatverandering te vertragen.

Kritiek op carbon credits

De doeltreffendheid van Carbon Credits als instrument om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen is echter al enige tijd onderwerp van discussie. Sommige critici beweren dat Carbon Credits moeilijk te controleren en te verifiëren zijn en dat zij niet altijd tot echte emissiereducties leiden. Anderen beweren dat Carbon Credits kunnen worden gebruikt als een manier voor bedrijven om op de oude voet door te gaan, in plaats van de nodige veranderingen door te voeren om duurzamer te worden. 

Onze visie op carbon credits

Wij proberen in onze visie op Carbon Credits de ‘middle ground’ te bewandelen. Als instrument voor transitiefinanciering zijn ze namelijk heel erg waardevol. Er zijn immers tal van geweldige impactgedreven bedrijven die dankzij Carbon Credits hun begrotingen rond kunnen rekenen. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat er ook in deze branche nog genoeg te verbeteren valt… In het algemeen vinden wij dat Carbon Credits nuttig zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, maar dan moeten ze wél gebruikt worden in combinatie met andere maatregelen, zoals verbeteringen van de energie-efficiëntie en de overgang naar hernieuwbare energiebronnen. Niet geheel toevallig zijn dat dan ook zaken waar wij ons met bijvoorbeeld Project Pongamia of Project Olifantsgras voor inzetten!

Verschil tussen Voluntary en Compliance Carbon Markets

Ten slotte vinden wij dat er een wezenlijk verschil zit tussen Carbon Credits uit de zogenaamde voluntary markets ten opzichte van de zogenoemde compliance markets. Deze twee soorten emissierechtenmarkten verschillen van elkaar qua doel, regelgeving en deelnemende partijen. We leggen het uit:

Vrijwillige compensatie 

Zogenaamde ‘Voluntary’ Carbon Credits zijn bedoeld om personen, organisaties en overheden in staat te stellen hun CO2 vrijwillig te compenseren door credits te kopen van projecten die de uitstoot van broeikasgassen verminderen of voorkomen of die zorgen voor langdurige verwijdering of opslag. De vrijwillige CO2 markt wordt gedreven door doelstelling rondom  maatschappelijk verantwoord ondernemen,  reputatieverbetering of toegezegde net-zero (CO2 neutraal) claims van bedrijven. Binnen deze markten is er dus geen sprake van enige overheidsregulering. Meedoen aan de vrijwillige CO2-markten is niet wettelijk verplicht en de vrijwillig gekochte CO2 credits worden ook nog niet erkend voor naleving van regels op de compliance carbon markets!

Wettelijke naleving 

De ‘compliance’ markets zijn specifiek ontworpen om te voldoen aan naleving van door overheden opgelegde emissiereductiedoelstellingen of andere wettelijke vereisten. Ze worden doorgaans gereguleerd door overheidsinstanties en moeten voldoen aan wettelijk bindende doelstellingen. Deelnemers aan dit soort programma’s moeten hun hun emissies verminderen of anders verplicht emissierechten aankopen om hun uitstoot te compenseren. Deze markten, zoals in sommige van de voorbeelden hierboven genoemd,  zijn bedoeld om bedrijven te stimuleren hun voetafdruk te verminderen en milieuregelgeving na te leven.

Samenvattend:

Vrijwillige CO2 markten zijn vrijwillig en worden niet gereguleerd door overheidsinstanties. De compliance markten moeten voldoen aan strenge regels en zijn verplicht om te opereren op basis van overheidsvoorschriften om te voldoen aan wettelijk bindende doelstellingen voor emissiereductie. Eerstgenoemde vinden wij – door hun vrijwillige karakter – een toevoeging voor onze planeet. Iets goeds doen zonder dat het moet, dat kunnen we alleen maar toejuichen. Overigens ligt Greenwashing hier soms wel op de loer en is het belangrijk om daar zeer kritisch op te blijven. 

Wat doet Corekees met Carbon Credits?

Nog niet zoveel, maar dat zal in de toekomst wellicht veranderen. Bij Project Bamboe maken we voor eerst gebruik van door ONCRA gecertificeerde credits. Door deze credits namens Corekees investeerders aan te schaffen voorzien we Bamboologic als projectontwikkelaar van inkomsten. Hiermee kunnen ze hun bamboebossen opschalen. Tegelijkertijd bewijzen we aan Corekees investeerders dat de door ons genoemde cijfers uitvoerig onderzocht en gemeten zijn. 

Meer weten over onze visie op Carbon Credits? Ben je benieuwd naar de manieren waarop wij wel of niet gebruik maken van deze instrumenten? Neem dan gewoon contact met ons op.

Deel deze post