Nieuwsoverzicht
Blog

Wat is duurzaam beleggen?

Claudia Esveldt
9 november 2022
7 min.
Image

Duurzaam beleggen is een manier van investeren waarbij je rekening houdt met rendement, maar ook met niet-financiële aspecten. Duurzaam beleggen onderscheidt zich in dat opzicht door rekening te houden met de wijze waarop bedrijven omgaan met het milieu en duurzaamheid. Dit is echter niet het enige aspect, want er is ook oog voor het sociale aspect en goed bestuur. Er is daar in het Engels een afkorting voor: ESG en dat staat voor environment, social en governance en dat is vrij te vertalen naar milieu, mens, maatschappij en goed bestuur. De financiële winst is uiteraard belangrijk bij duurzaam beleggen, maar dan wel in combinatie met ESG. Bovendien is het interessant om voor deze manier van investeren te kiezen, want duurzame bedrijven hebben nu eenmaal de toekomst. Wat is duurzaam beleggen dus? Duurzame bedrijven die bezig zijn met het creëren van waarde en daarbij milieu en mens serieus nemen.

Voorbeelden van beleggingscategorieën

Er zijn allerlei soorten beleggingscategorieën die geschikt zijn om de keuze te maken voor duurzaam beleggen. De meest populaire manieren om te beleggen met inachtneming van het duurzaamheidsaspect in de breedste zin van het woord zijn: 

  • Investeren in aandelen
  • Investeren in beleggingsfonds
  • Investeren in obligaties

Bij duurzaam investeren met keuze voor een van de beleggingscategorieën geldt dat de aandacht is gericht op financiële winst en op milieu en mens. Binnen de categorie duurzame beleggers zijn er overigens weer verschillende doelen te onderscheiden. Er zijn bijvoorbeeld investeerders die met duurzaam beleggen een bijdrage willen leveren aan het milieu en maatschappij. Zo zijn er ook investeerders die financiële risico’s zoveel mogelijk willen beperken en met het oog op de toekomst kiezen voor duurzame bedrijven.

Bij het investeren in aandelen is het zo dat je zelf onderzoek moet doen naar de duurzaamheidsaspecten van bedrijven als je duurzaam wilt beleggen. Dit geldt ook voor het investeren in een beleggingsfonds, waarbij je veelal geld belegt in een mix van beleggingscategorieën. Op het gebied van investeren in obligaties is er veel mogelijk en het is zelfs heel concreet te maken door bijvoorbeeld duurzaam te beleggen met het investeren in een project dat toeziet op herbebossing met het planten van bomen. Een boom is wat dat betreft te zien als vertegenwoordiging van een obligatie. Daarbij is er sprake van een bepaalde looptijd met ROI en draag je op een bijzondere manier bij aan het verbeteren van het milieu.

Het verschil tussen ‘grijs’ en ‘groen’

Het maakt voor beleggers die puur uit zijn op financieel rendement niet uit of er sprake is van een duurzame investering. Wat dat betreft is er een onderscheid te maken tussen grijs beleggen en groen beleggen. Groen beleggen is overigens weer op te delen in lichtgroen en donkergroen beleggen met duurzaam beleggen als investering, waarop ESG van toepassing is. Bij grijs beleggen valt er bijvoorbeeld te denken aan het investeren in fossiele brandstoffen. Dit zijn zogenoemde grijze energiebronnen die zich kenmerken door vervuiling van het milieu en bijdragen aan de negatieve impact op bijvoorbeeld klimaatverandering.

Een groene belegging betekent dat er sprake is van het beleggen in fondsen die onderdeel zijn van projecten waarbij milieubescherming belangrijk is. Overigens geldt volgens de Belastingdienst voor bepaalde groene beleggingen een vrijstelling. Dit is financieel interessant omdat er alleen belasting afgedragen hoeft te worden als de beleggingswaarde boven een specifiek bedrag uitkomt. Overigens zijn er wat dat betreft allerlei soorten groene beleggingen te onderscheiden net zoals dat geldt voor echt duurzame beleggingen. Bovendien zijn er maar een beperkt aantal groenfondsen waar de vrijstelling op van toepassing is. Wat dat betreft is groen beleggen naar duurzaam beleggen veel breder te trekken. Verder zijn er veel beleggers die niet alleen groen beleggen, maar dit vanuit financieel oogpunt combineren met grijs beleggen.

Duurzame beleggingen scoren beter 

Het is interessant om te weten dat duurzame beleggingen beter scoren. Dit is onder meer gebleken uit een onderzoek van beleggingsbeoordelaar Morningstar dat ter vergelijking de resultaten van duurzame beleggingen en tegenhangers daarvan naast elkaar legde. In het verleden werd nogal eens gedacht dat beleggers die investeren in duurzame bedrijven ten aanzien van het rendement en risico’s concessies dienden te doen. 

Het eerste kantelpunt is in 2015 geweest en in 2020 heeft de pandemie de zaken van het belang van duurzaam beleggen versnelt. Duurzame beleggingen scoren tegenwoordig om meerdere redenen beter dan de traditionele bedrijven. Een belangrijke reden is bijvoorbeeld dat duurzame beleggingen de toekomst hebben. Overigens speelt de EU daarin eveneens een rol, want het streven is om beleggers meer voor duurzame fondsen te laten kiezen. Dit mede in het licht bezien om de gestelde doelen betreffende het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren. 

Kempen Capital heeft als vermogensbeheerder naar aanleiding van een onderzoek geconcludeerd dat duurzaam beleggen niet ten koste gaat van het rendement. Hierbij is de verhouding tussen financieel rendement en ESG meegenomen. Duurzame beleggers die rekening houden met ESG maakten niet minder rendement dan zogenoemde grijze beleggers. In het algemeen geldt uiteraard dat steeds meer bedrijven, maar ook particulieren zich bewust worden van het belang van duurzaamheid. Hierdoor worden ook steeds meer ondernemingen gestimuleerd om zich bezig te houden met verduurzaming. Bedrijven die daar geen boodschap aan hebben, komen wat betreft waardering op een achterstand te staan.

Duurzaam beleggen bij Corekees  

Herken je het belang en de voordelen van duurzaam beleggen? Corekees is een typisch voorbeeld van duurzaam beleggen met de focus op de ESG-benadering. Wat is duurzaam beleggen bij Corekees? Je hebt bij ons de mogelijkheid om met duurzaam investeren te beginnen of om je beleggingsportefeuille op een ultiem duurzame wijze uit te breiden. Beleg je bij Corekees dan investeer je in Obligaties die bomen vertegenwoordigen. Daarmee lever je een bijdrage aan de compensatie van CO2 en is het zelfs mogelijk om voor de komende twintig jaar CO2 neutraal te zijn

Je draagt ook bij aan het sociale aspect, want er zijn mensen nodig die bomen planten en daarmee creëer je letterlijk werkgelegenheid. Project Pongamia is bovendien zo ingericht dat wij de grond leasen van lokale boeren. Als de bomen volgroeid zijn, keert de grond inclusief bomen terug naar de boer! Hierdoor is de oude dag van deze boeren verzekerd, want die bouwen als het ware met het groeien van de bomen pensioen op.

Er is nog een duurzaam voordeel, want uit de noten die aan de bomen groeien, komt olie die tot biobrandstof wordt verwerkt. Wil je ook bijdragen aan een duurzame en sociale wereld met een goed rendement? Neem dan contact met ons of download de brochure voor meer informatie over duurzaam beleggen.

Deel deze post