Nieuwsoverzicht
Blog

Wat is de circulaire economie?

Claudia Esveldt
24 januari 2023
6 min.
Image

Wat is de circulaire economie?

De circulaire economie is een economisch model dat afval elimineert en het voortdurende gebruik van materialen en grondstoffen bevorderd. Met deze werkwijze worden hulpbronnen zo lang mogelijk gebruikt en vervolgens teruggewonnen en geregenereerd tot nieuwe producten of materialen. Dit helpt om natuurlijke hulpbronnen te behouden en de milieueffecten te verminderen, om economische kansen te creëren en concurrentievermogen te vergroten! 

In een circulaire economie passen bedrijven en consumenten praktijken toe die prioriteit geven aan hergebruik, reparatie, renovatie en recycling. Bijvoorbeeld door producten te ontwerpen met het oog op hun levensduur en repareerbaarheid. Het ontwikkelen van gesloten kringloopsystemen die afvalstromen opvangen en hergebruiken valt ook onder deze noemer. Daarnaast omvat de circulaire economie ook het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen en nieuwe technologieën die de overgang naar een duurzamere en veerkrachtigere economie ondersteunen.

Wat zijn voorbeelden van circulaire producten?

Er zijn veel producten die kunnen worden ontworpen of gebruikt op een manier die de beginselen van de circulaire economie ondersteunt. Enkele voorbeelden zijn:

 

Herbruikbare producten

Dit zijn producten die meerdere keren gebruikt kunnen worden. Denk aan hervulbare waterflessen, stoffen boodschappentassen en duurzame goederen zoals apparaten en meubels.

Herstelbare producten

Dit zijn producten die gemakkelijk kunnen worden gerepareerd of onderhouden, in plaats van weg te gooien of vervangen wanneer ze kapot gaan of slecht functioneren. Voorbeelden hiervan zijn smartphones, fietsen en apparaten.

Recycleerbare producten

Dit zijn producten die kunnen worden afgebroken in hun onderdelen en gebruikt om nieuwe producten te maken. Voorbeelden hiervan zijn papier, metaal en plastic.

Biologisch afbreekbare producten

Dit zijn producten die op natuurlijke wijze in hun onderdelen kunnen worden afgebroken en in het milieu kunnen worden teruggebracht zonder schade te veroorzaken. Voorbeelden zijn voedselafval en biologisch afbreekbaar plastic.

Hernieuwbare producten

Dit zijn producten die gemaakt zijn van hernieuwbare bronnen, zoals materialen op plantaardige basis of zonnepanelen.

Er zijn nog veel meer producten en materialen die op een circulaire manier kunnen worden gebruikt, en het concept van de circulaire economie evolueert voortdurend naarmate nieuwe technologieën en benaderingen worden ontwikkeld.

Wat zijn nadelen van de circulaire economie?

Zoals elk economisch model heeft ook de circulaire economie voor- en nadelen. Enkele mogelijke nadelen van de circulaire economie zijn:

Initiële kosten

De overgang naar een circulaire economie kan aanzienlijke aanloopkosten met zich meebrengen, zoals investeringen in nieuwe technologieën en processen, of het aanpassen van bestaande infrastructuur.

Complexiteit

De implementatie van een circulaire economie kan complex zijn, omdat het vaak coördinatie en samenwerking vereist tussen meerdere belanghebbenden, waaronder bedrijven, overheden en consumenten.

Beperkte toepasbaarheid

Sommige producten of materialen zijn misschien niet geschikt voor een circulair model, vanwege hun inherente aard of de moeilijkheid om ze te recyclen of opnieuw te gebruiken.

Marktbarrières

Er kunnen marktbelemmeringen zijn voor de invoering van circulaire praktijken, zoals een gebrek aan vraag naar gerecycleerde of opgeknapte producten, of belemmeringen in de regelgeving.

Sociale en billijkheidsoverwegingen

Er kunnen sociale en billijkheidsoverwegingen meespelen bij de circulaire economie, zoals het mogelijke banenverlies in traditionele industrieën of het effect op gemarginaliseerde gemeenschappen.

In het algemeen wordt aangenomen dat de voordelen van de circulaire economie opwegen tegen de nadelen. Dit omdat ze tot aanzienlijke ecologische, economische en sociale voordelen kunnen leiden. Het is echter belangrijk om potentiële nadelen óók zorgvuldig af te af te wegen. Alleen zo kunnen we een succesvolle overgang naar een meer circulaire economie waarborgen.

Waarom moeten we investeren in de circulaire economie?

Er zijn verschillende redenen waarom investeren in de circulaire economie voordelig kan zijn.

Ten eerste kan het leiden tot kostenbesparingen doordat er minder grondstoffen hoeven te worden gewonnen en verwerkt. In plaats daarvan worden grondstoffen teruggewonnen en opnieuw gebruikt. Dit kan de hoeveelheid afval verminderen en kosten verlagen. 

Ten tweede kan de circulaire economie nieuwe economische kansen creëren doordat bedrijven innovatieve producten, diensten en bedrijfsmodellen kunnen ontwikkelen. Dit kan leiden tot groei en werkgelegenheid in diverse sectoren, waaronder productie, afvalbeheer en recycling.

Ten derde kan de circulaire economie de milieueffecten helpen verminderen door het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de vermindering van afval en verontreiniging. Dit kan de negatieve gevolgen van de winning en productie van hulpbronnen, zoals ontbossing en waterverontreiniging, helpen verzachten.

Ten slotte kunnen deze investeringen de duurzaamheid van onze economie en onze planeet op lange termijn helpen garanderen.Dit omdat we veerkracht inbouwen in de manier waarop we hulpbronnen gebruiken en hergebruiken.

Hoe kan ik een circulaire economie ondersteunen?

Er zijn veel manieren waarop individuen de overgang naar een nieuwe economie kunnen ondersteunen. Enkele manieren om mee te doen zijn:

Verminder je consumptie
Een van de meest effectieve manieren om de circulaire economie te ondersteunen is het verminderen van uw verbruik van nieuwe producten en materialen. Dit kan door artikelen te repareren of op te knappen in plaats van nieuwe te kopen, of door producten te kiezen die ontworpen zijn met het oog op duurzaamheid en repareerbaarheid.

Recycle en composteer
Het op de juiste manier recyclen en composteren van materialen kan helpen om de levenscyclus van producten te sluiten en afval te verminderen. Zoek uit welke materialen in uw omgeving worden geaccepteerd voor recycling en zorg ervoor dat u ze goed scheidt.

Steun circulaire bedrijven
Ga op zoek naar bedrijven die circulaire praktijken hanteren, zoals het gebruik van gerecyclede materialen, het repareren en opknappen van producten, of het aanbieden van terugnameprogramma’s voor afgedankte producten.

Deel je kennis
Verspreid het woord over de circulaire economie en moedig anderen aan om circulaire praktijken toe te passen. Deel informatie en middelen met vrienden, familie en je omgeving. Vertel over de voordelen van de circulaire economie en breng het onder de aandacht! 

Raak betrokken bij het beleid

Pleit voor beleid en regelgeving die de overgang naar een circulaire economie ondersteunen. Bijvoorbeeld wetten voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid of stimulansen voor recycling en compostering.

 

 

Deel deze post