Nieuwsoverzicht
Blog

Agroforestry: waar bomen en dieren samen komen

Claudia Esveldt
21 april 2022
3 min.
Image

Ik hoor je denken: Agroforestry? Wat is dat nou weer?! Je ziet het waarschijnlijk niet dagelijks voorbijkomen, maar het woord ‘Agroforestry’ betekent gewoon ‘boslandbouw’. Wij zijn groot fan van deze methode omdat het één van de weinige vormen van landbouw is die niet schadelijk is voor de natuur. Door het efficiënte gebruik van de grond levert het ook economisch gezien aardig wat op. Het is dus goed voor het milieu en goed voor de portemonnee. Hoe mooi is dat? In deze blog geven we aandacht aan Agroforestry in het algemeen, de methode genaamd ‘Silvopasture’ in het bijzonder en hoe we deze systemen toepassen binnen Project Pongamia.

Wat is Agroforestry eigenlijk?
Agroforestry is een vorm van landbouw waarbij het groeien van bomen gecombineerd wordt met het verbouwen van gewassen op hetzelfde stuk grond. Oplettende lezers weten dat dit bij ons herbebossingsgebied in Paraguay niet mogelijk is: de marginale grond waarop wij onze bomen planten is niet geschikt voor landbouw. Daarom maken we daar gebruik van ‘Silvopasture’, een vorm van Agroforestry waarbij veeteelt wordt gecombineerd met bosbouw. De dieren grazen simpelweg tussen de bomen.

Deze duurzame methode is eeuwen oud en wordt over de hele wereld toegepast. Hieronder zetten we de voordelen van Agroforestry en Silvopasture voor je op een rijtje:

  • De bomen bieden bescherming en schaduw voor dieren of gewassen
  • De bomen gaan gronderosie tegen
  • De combinatie van het telen van bomen en gewassen resulteert in een hogere (biomassa) opbrengst
  • De bomen of struiken breken de wind en vormen een microklimaat dat extreme temperaturen tegengaat.

Wat maakt Silvopasture duurzaam? 
De combinatie van het houden van dieren en het planten van bomen kan heel veelzijdig toegepast worden. Naast koeien, schapen en geiten kun je bijvoorbeeld ook bizons, struisvogels of herten gebruiken. Eén van de grootste voordelen van het combineren is dat de dieren minder hitte te verduren krijgen doordat de bomen voor schaduw en beschutting zorgen. Andere voordelen van deze combinatie van veeteelt en bomengroei is dat het wilde dieren aantrekt en het de waterkwaliteit van het desbetreffende gebied verbetert! Bovendien zorgen de uitwerpselen van de dieren voor een uiterst efficiënte natuurlijke bemesting van de grond.

Corekees en Agroforestry
Maar wat heeft dit alles met Corekees te maken? In Paraguay vindt veel ontbossing plaats. Vaak met het doel om de vrijgekomen grond voor veeteelt te gebruiken. Met Project Pongamia maken we gebruik van het Silvopasture systeem om te laten zien dat het ook anders kan. We leasen land van boeren die daar al vee hebben rondlopen en herbebossen dat vervolgens met onze Pongamia bomen. Het vee eet het gras dat tussen de bomen groeit en het restproduct wat na het persen van de Pongamia noten overblijft wordt gebruikt als eiwitrijk krachtvoer voor deze zelfde dieren. De schil van deze noten, een ander restproduct, kan gebruikt worden als natuurlijke meststof voor de bomen. Dit maakt Pongamia tot een circulair product. Daarbij is het voor de dieren ook erg voordelig dat de bomen voor schaduw en beschutting zorgen. Dat is ook wel nodig, in de zomer kan de temperatuur in de Gran Chaco (waar Project Pongamia zich bevindt) namelijk oplopen tot zo’n +40 graden Celsius!

Duurzame landbouw voor een betere toekomst
Ondertussen weten we hoe voordelig Agroforestry is voor boom, gewas en dieren, en hoe Corekees dit voordelige landbouwsysteem in praktijk brengt met Project Pongamia. Wist jij dat Agroforestry direct bijdraagt aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. 

Bronnen:
https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl/nieuws/agroforestry-wat-en-waarom
https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl/kennisloket/1-1-2
https://www.worldagroforestry.org/about/agroforestry
https://www.fs.usda.gov/nac/practices/silvopasture.php

Deel deze post