Nieuwsoverzicht
Blog

De Sustainable Development Goals

Claudia Esveldt
13 april 2023
9 min.
Image

Corekees en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

Wereldwijd zijn we er als mensen in de afgelopen decennia op vooruit gegaan. In ons dagelijks leven hebben we toegang tot beter onderwijs, betere gezondheidszorg en leven we in hogere welvaart dan ooit tevoren. Helaas is het zo dat deze vooruitgang zich vooral in de Westerse wereld afgespeeld heeft. Een groot gedeelte van de wereld deelt niet mee in onze toegenomen kwaliteit van leven. In 2015 besloot de VN dat het tijd was om daar wat aan te doen: ze presenteerde een ambitieus 15-jarenplan gevuld met 17 ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s). De inhoud van dit plan bestond uit een oproep om met behulp van deze doelen een einde maken aan armoede, onze planeet te beschermen en betere vooruitzichten te bieden voor iedereen.

Wat zijn de SDG’s?

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn een reeks van 17 wereldwijde doelstellingen die in 2015 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn aangenomen. De SDG’s zijn een universele oproep tot actie om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen de kans krijgen om vreedzaam, gezond en welvarend te leven. Ze zijn onderling verbonden en afhankelijk van elkaar. Dat betekent dat vooruitgang op één gebied in theorie ook een positief effect heeft op andere gebieden. Hoewel de SDG’s steeds bekender worden zijn ze verre van algemeen bekend. Deze blog is onze poging om antwoord te geven op de vraag: wat zijn de SDG’s? Om deze vraag te beantwoorden zullen we eerst de individuele doelen benoemen om vervolgens uit te leggen hoe onze projecten eraan bijdragen en wat jij zou kunnen doen om eraan bij te dragen! 

De 17 SDG doelstellingen:

 

1. Geen armoede
Beëindiging van armoede in al haar vormen, overal.

2. Geen honger
Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding, en bevorder duurzame landbouw.

3. Goede gezondheid en welzijn
Zorgen voor een gezond leven en bevorderen van welzijn voor iedereen, ongeacht leeftijd

4. Kwaliteitsonderwijs
Zorgen voor inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en bevorderen van mogelijkheden tot levenslang leren voor iedereen.

5. Gendergelijkheid
Gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes.

6. Schoon water en sanitaire voorzieningen
Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.

7. Betaalbare en schone energie
Toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

8. Fatsoenlijk werk en economische groei
Aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen bevorderen.

9. Industrie, innovatie en infrastructuur
Een veerkrachtige infrastructuur opbouwen, inclusieve en duurzame industrialisatie bevorderen en innovatie stimuleren.

10. Minder ongelijkheid
De inkomensongelijkheid binnen en tussen landen verminderen.

11. Duurzame steden en gemeenschappen
Steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken.

12. Verantwoorde consumptie en productie
Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.

13. Klimaatactie
Dringende en ambitieuze maatregelen nemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.

14. Leven onder water
Behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.

15. Leven op het land
Bescherming, herstel en bevordering van het duurzame gebruik van terrestrische ecosystemen, bossen, wouden, water en hun diensten, in het bijzonder door de aantasting van het land een halt toe te roepen en het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen.

16. Vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen
Vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling bevorderen, iedereen toegang tot justitie bieden en effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus opbouwen.

17. Partnerschappen voor de doelstellingen
De uitvoeringsmiddelen versterken en het mondiale partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen.

De Sustainable Development Goals samengevat

De SDG’s zijn bedoeld als blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Ze vormen een dringende oproep tot actie door alle landen, zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden, in een wereldwijd partnerschap om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen de kans krijgen om een vreedzaam, gezond en welvarend leven te leiden.

Hoe draagt Corekees bij aan de SDG’s? 

Als bedrijf streven wij een zo hoog mogelijke positieve impact na. De SDG’s vormen een handige manier om dat te ‘meten’. We dragen bij aan 8 van van de 17 doelstellingen en vinden dat natuurlijk geweldig. Voor 2 van die doelstellingen zijn we door PHI Factory, een Nederlands adviesbureau op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, zelfs opgenomen in hun SDG Ecosysteem! Voor ons een mooie bevestiging dat we het juiste pad bewandelen en voor anderen misschien een bron van inspiratie. In onderstaande alinea’s zullen we per SDG uitleggen wat onze bijdrage is.

7. Betaalbare en schone energie

Zowel Project Pongamia als Project Olifantsgras dragen bij aan het ontwikkelen van hernieuwbare bio-energie. Zo kan geraffineerde Pongamiaolie gebruikt worden als biobrandstof om auto’s, schepen, vrachtwagens en zelfs vliegtuigen aan te drijven. Hoe dit werkt? De noten van onze Pongamiabomen worden geperst en de olie die daaruit vrij komt wordt geraffineerd tot zogenaamde Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). Deze groene hernieuwbare diesel van Pongamiaolie is een duurzaam alternatief voor fossiele brandstof en bovendien schoner dan andere vormen van biobrandstof. Voor auto’s, schepen en vrachtwagens geldt dat ze voor 100% op HVO kunnen draaien. Vliegtuigen hebben een zogenaamde 50% blend nodig om passagiers naar hun bestemming te kunnen brengen. Door Pongamia te verbouwen en de olie te verkopen draagt Corekees dus bij aan het creëren van betaalbare en schone energie.

8. Eerlijk werk en economische groei

Onze projecten creëren duurzame en groeiende werkgelegenheid op plekken waar dat hard nodig is. Bijvoorbeeld in de Paraguayaanse Gran Chaco. De inwoners van de Chaco zijn direct betrokken bij Project Pongamia. Het stekken en planten van de bomen op de Estancia Santa Rosanna creëert namelijk lokale werkgelegenheid. Daarnaast stellen lokale boeren hun grond beschikbaar, wat zorgt voor een aanvullend inkomen. Alle werknemers die in het herbebossing gebied in Paraguay werken, worden boven minimumloon uitbetaald. Ook zijn er hoogwaardige voorzieningen om te werken en in te leven. Dit is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsfilosofie. Met onze inspanningen dragen we dus bij aan werkgelegenheid en economische groei in een economisch kwetsbare regio.

9. Industrie, innovatie en infrastructuur

Met Project Bamboe en Project Olifantsgras ontwikkelen we hernieuwbare en biobased grondstoffen voor industriële fabrikanten.

11. Duurzame steden en gemeenschappen

Met Project Bamboe zetten we ons in om te investeren in een eeuwenoud, maar toch heel modern bouwmateriaal. In Azië bouwen ze al eeuwen met bamboe. Hoog tijd om dit in Europa ook te doen.

12. Verantwoorde consumptie en productie

Consumptie hebben we weinig invloed op, maar onze projecten dragen stuk voor stuk bij aan verantwoorde productie van biobased en klimaatpositieve producten!

13. Klimaatactie

Letterlijk de reden van ons bestaan… CO2 verwijdering zit in de kern van al onze projecten. Onze Pongamiabomen compenseren bijvoorbeeld gemiddeld zo’n 44 kilogram CO2 per jaar. Ruim twee keer zoveel als een volwassen Europese eik. Door het planten van deze Pongamia bomen dragen wij dus bij aan het verminderen van de hoeveelheid CO2 in de lucht. De biobrandstof die voortkomt uit de noten van Pongamia draagt daarnaast bij aan de duurzame energietransitie. Bovendien heeft het hele proces van raffinage tot aan gebruik van de HVO brandstof en de permanente CO2-compensatie van de bomen een positief klimaatimpact t.o.v. het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit betekent dat er door onze Pongamiabomen meer CO2 wordt gecompenseerd dan de olie in zijn hele levenscyclus uitstoot. (Hier vertellen we daar meer over)

15. Leven op het land

Al onze projecten dragen bij aan herstel en bevordering van biodiversiteit. Liefde voor het leven, voor al het leven, staat centraal. Altijd. 

17. Partnerschappen voor de doelstellingen

We doen het niet alleen, maar werken samen met partners en zijn onderdeel van een groeiend ecosysteem van impactbedrijven en change-makers. 

Hoe kan jij bijdragen aan de SDG’s?

Misschien ben je door het lezen van deze blog geïnspireerd geraakt om ook bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en verbreiding van de SDG’s. Dit kan op heel veel manieren, maar om je op weg te helpen zullen we hieronder een paar ideeën delen:

Zoek naar kennis: Leer over de SDG’s en wat ze proberen te bereiken. Alleen door ze echt te begrijpen kun je ze uitleggen en kun je er beter voor te pleiten.

Deel je kennis: Deel informatie over de SDG’s met je vrienden, familie en collega’s. Gebruik social media, Whatsappjes, of gewoon casual gesprekken om het bewustzijn over de doelen te verhogen. Begin bijvoorbeeld gewoon eens een gesprek met: ‘Heb je weleens van de SDG’s gehoord?’ 

Kijk hoe jij kan helpen: Kijk eens of er mogelijkheden zijn om vrijwilligerswerk te doen, of anderzins betrokken te raken bij organisaties die aan de SDG’s werken. Dit kan een hele goede manier zijn om direct impact te maken en bij te dragen. 

Draag bij aan verandering: Gebruik je stem om te pleiten voor beleid en acties die de SDG’s ondersteunen. Kijk welke politieke partijen de SDG’s steunen, onderteken petities, of neem deel aan protsten en andere evenementen. 

Steun bedrijven en organisaties die zich inzetten voor de SDG’s: Zoek naar bedrijven en organisaties die zich inzetten voor duurzaamheid en de SDG’s en steun ze met je geld. Bijvoorbeeld door hun producten of diensten af te nemen of door erin te investeren, zoals bij Corekees. 

Maak duurzame keuzes in je persoonlijke leven: Je kunt de SDG’s ook helpen bevorderen door duurzame keuzes te maken in je eigen leven. Dit kunnen dingen zijn als het verminderen van je ecologische voetafdruk, waterbesparing of gebruik maken van milieuvriendelijke producten.

 

Wil jij ook impact maken?

Pitch je idee bij ons, of kijk eens op onze vacaturepagina om te zien of er iets voor je bij zit.. We zijn altijd op zoek naar goede, bevlogen mensen die samen met ons impact willen maken en willen investeren in de bedrijven van de toekomst. 

Wil je meer weten over SDG’s? Check dan deze website.

Deel deze post