Nieuwsoverzicht
Blog

Hoeveel is één kilo CO2

Claudia Esveldt
24 mei 2022
4 min.
Image

Cee-oo-twee. Het is een ontastbaar begrip dat sterke emoties oproept en wereldwijd overheden, bedrijven en normale mensen zoals jij en ik in zijn greep houdt. Het is de grootste bijdrager aan klimaatverandering en tegelijkertijd verdomd lastig te kwantificeren. Omdat wij wel van een uitdaging houden is dat laatste echter precies wat we hier gaan doen. In deze blog geven we antwoord op de vraag wat 1 kilo CO2 nou eigenlijk is.

Wat is CO2 en waarom wordt het in kilo’s uitgedrukt?
Koolstofdioxide, of CO2, is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Als gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer de laatste 150 jaar echter extreem sterk toegenomen. Het is een kleur- en geurloos gas en bovendien letterlijk onzichtbaar met het blote oog. Dit laatste verklaart waarom het zo lastig is om er een voorstelling van te maken. We drukken koolstofdioxide uit in kilo’s, omdat het een gas is en het daarom massa heeft.

Hoeveel is één kilo?
Deze massa kunnen we, hoewel onzichtbaar, uitdrukken in kilogram. Je moet daarbij in je achterhoofd houden dat CO2 een ontzettend groot volume heeft: het volume van één kilo CO2 onder standaard temperatuur en druk is gelijk aan ruwweg 510 liter!

Wanneer wordt er één kilo uitgestoten?
We praten er veel over en daarom is het interessant om te weten hoe het één zich tot het ander verhoudt. Hoeveel kilometer vliegen staat gelijk aan 100 kilometer rijden met de auto? En wat is de uitstoot van een uurtje Googlen? Robin Boelsums van Simpel Duurzaam heeft het één en ander voor je uitgezocht en uiteengezet in onderstaand overzicht: 

1 kilo CO2 is
4,5 kilometer rijden met de auto
5 kilometer vliegen
150 plastic tassen
50 gram rundvlees
100 gram kaas
1 boek van 200 pagina’s
66 uur branden van een gloeilamp
500 uur branden van een LED-lamp
1 keer de was drogen in een droger
0,04 spijkerbroeken(1 spijkerbroek is 23 kg CO₂)

Wees je bewust van de verschillen
Koop je een spijkerbroek en maak je je zorgen om het plastic tasje? Hartstikke goed natuurlijk om dat plastic tasje te weigeren, maar weiger liever de spijkerbroek. Het produceren van één spijkerbroek staat in CO2 uitstoot gelijk aan dat van 3500 plastic tassen. Bespaar je 10 plastic tasjes? Dat is top, maar je kunt hetzelfde bereiken door een halve hap (!) minder vlees te eten. En wat is erger, vlees eten of autorijden? Het produceren van één kilo vlees stoot net zoveel CO₂ (equivalenten) uit als bijna 100 kilometer rijden met de auto! Vliegen lijkt redelijk gunstig, de uitstoot is immers vergelijkbaar met de auto per kilometer. Maar, met de auto rijden we niet de halve wereld over. Met het vliegtuig wel… Bovendien zijn de cijfers voor vliegen per stoel berekend, en dat van autorijden per auto. Ook daar zit dus nogal een verschil in! 

Terug naar de grote getallen
Je begrijpt natuurlijk wel dat het op mondiale schaal niet te doen is om zoiets alledaags als CO2 uitstoot uit te drukken in losse kilo’s. Om die reden wordt er over het algemeen gesproken in tonnen, ofwel 1000 kilogram. Vooral wanneer we spreken over compensatie vliegen de tonnen om je oren. Hieruit volgt natuurlijk de vraag wat je kunt doen om 1000 kilo CO2 uitstoot te compenseren. 

Om 1000 kilogram CO2-uitstoot te compenseren
Moeten 23 Pongamiabomen een jaar lang groeien
Moet een 2,3MW windmolen 2,5 uur draaien
Moeten 9 á 10 zonnepanelen een jaar lang stroom opwekken

Wat kun jij doen?
De eerste stap is bewustzijn. Wanneer je weet welke invloed jouw handelingen hebben op je omgeving kun je beginnen met nadenken over de keuzes die je maakt. Een gedeelte van jouw uitstoot kun je vast en zeker verminderen. En de rest? Wellicht kun je die compenseren door te investeren in duurzame alternatieven…

Bronnen:
Hoeveel is 1 kilo CO₂? – Simpel Duurzaam
Wat houdt een ton CO2 precies in? – Energids
Why do they measure CO2 in kilograms if it is air and doesn’t weigh anything? – Quora
Wat is eigenlijk een ton CO2? – Atriensis
Wat is 1 ton CO2? – Climate Neutral Group
What is a kilogram of CO2? – Greenly

Deel deze post