HET JUISTE LAND

joostcommissarisTreeTalks

“Worden de bomen niet geplant op grond waar anders voedsel verbouwd zou worden?”

Het antwoord hier op is: nee. De grond waar onze bomen groeien is ‘marginale grond’. Dat is weinig vruchtbare grond waar de kosten voor het verbouwen van voedsel hoger zijn dan de opbrengsten. Dit soort land wordt dan ook meestal voor veeteelt gebruikt. Dat vee blijft er ook: de koeien en schapen lopen tussen onze bomen door en bemesten deze op een natuurlijke manier (stront, dus…).

Meer vragen? Bekijk eens onze FAQ-pagina hier!