Nieuwsoverzicht
Blog

DE WAARHEID ACHTER CO2-COMPENSATIE

joost commissaris
13 november 2020
De waarheid achter CO2-Compensatie

In deze blog kijk ik kritisch naar CO2-compensatie, bespreek ik de gevaren en de voordelen ervan. Om een duidelijk inzicht te krijgen duik ik eerst wat dieper in op duurzaamheid, wat houd dit precies in en wat is het belang hiervan? Vervolgens leg ik uit wat Greenwashing is, hoe bedrijven dit toepassen en hoe het herkent kan worden. Alvast veel lees plezier!

– Joost Commissaris –

Duurzaamheid

Wat is duurzaamheid?

De definitie van duurzaamheid is niet geheel een eenduidige. De definitie die voor mij het meest alomvattend was, is de definitie van het CBS: “duurzame ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die tegemoetkomen aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen”. Het gaat hierbij om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften. Denk aan een schoon milieu, biodiversiteit en een hoogopgeleide en gezonde bevolking.

Het belang van duurzaamheid?

Wat is dan het belang van duurzaamheid? En welk aspect van duurzaamheid heeft nu de meeste prioriteit? Als afgeleide van de definitie in de alinea hierboven; wij moeten ervoor zorgen dat de generaties na ons ook nog gebruik kunnen maken van dezelfde levensbehoeftes als dat wij nu doen.  Dit is inderdaad breed, daarom beperken wij ons tot het klimaat in deze blog.

Regels over het Klimaatbeleid

Om verdere klimaatverandering te voorkomen, moet de uitstoot van broeikasgassen teruggedrongen worden. Deze zogeheten klimaattransitie kan eigenlijk alleen plaatsvinden als landen samenwerken. Daarom is er in 2016 het VN-klimaatakkoord van Parijs ontstaan. Het akkoord tussen 28 lidstaten van de EU is in 2020 van start gegaan. Het voornaamste doel is om de opwarming van de aarde binnen de 1,5 graden stijging te houden. De eerste afspraak is om in 2030 de uitstoot met 40% te hebben verminderd. Uiteindelijk  doel is om in 2050 de CO2-uitstoot met 95% te verminderen ten opzichte van 1990.

Om deze doelstellingen te halen is er door elk van de lidstaten een klimaatplan opgesteld. Deze klimaatplannen zijn geldig tot 2030, zullen elke 5 jaar bijgesteld worden en elke 10 jaar vervangen worden door een nieuw plan.

Greenwashing

Wat is greenwashing?

Greenwashing (letterlijke vertaling ‘groenwassen’) is een verzameling aan trucjes waardoor bedrijven iets “goeds” voor het milieu gebruiken als marketingtruc. Het zijn dus bedrijven die zich in de kern duurzamer voordoen dan ze werkelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de term ‘Natuurlijk’. Deze term mag al gebruikt worden als 1% van het product uit natuurlijke ingrediënten bestaat. Of het voorbeeld van ‘groene-stroom’ waar veel mee wordt geadverteerd, maar waarvan de stroom zelden echt groen is.

Verschillende manieren van greenwashing?

Er is veel twijfel omtrent greenwashing, maar er zijn trucs die door bedrijven worden uitgehaald die veelvoorkomend zijn, hieronder staan er drie:

  1. De afleidtechniek: Hierbij wordt er op een bepaald aspect van het product veel aandacht gevestigd als duurzaam, terwijl de keten achter het product allesbehalve duurzaam is.
  2. Vaagheid: Er wordt vaak erg vaag met duurzaamheid omgegaan. Vaak komen er dan termen als ‘planet-proof’ en ‘eerlijk’ gebruikt. Als consument kun je hier eigenlijk niets uit opmaken.
  3. Gebrek aan bewijs: Als een bedrijf erg beweren duurzaam bezig te zijn, maar er eigenlijk niks te vinden is over op welke manier en waar dan.

Hoe is het te herkennen?

Greenwashing is en blijft lastig te herkennen, maar toch zijn er een aantal zaken die je kan toepassen. Zo is het goed om kritisch te zijn over keurmerken, er zijn vele keurmerken die werkelijk niks zeggen. Op de keurmerkenwijzer van Milieu Centraal zijn de keurmerken weergeven die daadwerkelijk wat betekenen. Denk ook realistisch na over de prijs van producten. Als een duurzaam product heel goedkoop is, kan het zijn dat het product wel duurzaam is. Maar er is een grote kans dat het productieproces van het product er totaal niet duurzaam uit ziet.  Als jij de prijs niet betaalt voor het product dan bepaalt iemand aders de prijs. Verder is het belangrijk om af te gaan op je eigen gevoel. Als je iets niet vertrouwt, doe er dan onderzoek naar. Mocht er na dit onderzoek nog steeds een luchtje aan zitten, doe het dan niet!

CO2-compensatie

Wat is CO2-compensatie?

In essentie is CO2-compensatie het ervoor zorgen dat de CO2 die je uitstoot, op een andere plek in de wereld terug te laten komen. Dit gebeurt doorgaans op twee manieren:

  1. CO2 laten absorberen door de natuur. Dit is een simpel concept waar je bijvoorbeeld geld betaalt voor het planten/behouden van een bos. De bomen nemen dan CO2 op, dit zorgt weer voor een verlaging van het CO2-gehalte in de lucht.
  2. Een andere manier is een bijdrage leveren aan klimaatprojecten. Bij deze klimaatprojecten wordt er bijvoorbeeld gezorgd voor betere houtovens of windmolens waar op het moment nog veel kolen en hout worden gebruikt. Op die manier wordt een vermindering van CO2-uitstoot en een betere leefomgeving bewerkstelligd.

Dus door CO2-compensatie kunnen we lekker doorgaan?

Helaas is dit is niet de realiteit. Als ik morgen op het vliegtuig stap en bij de vliegmaatschappij bomen koop om mijn CO2 te compenseren, zal uitstoot direct plaatsvinden en de compensatie pas vele malen later. Daarnaast wordt het CO2-level zo alleen in stand gehouden en niet verminderd.

Oké, dus CO2-compensatie heeft geen zin?

Ook dit is een beetje kort door de bocht. Het belangrijkste middel voor klimaatverandering is gedragsverandering. We moeten minder vliegen, reizen, vlees eten en spullen kopen. Maar we kunnen ook niet allemaal niets meer doen en nergens meer heen gaan. Voor de uitstoot die hierbij vrijkomt is het zeker geen slechte optie om deze te compenseren.

De toekomst en Corekees

Wat moeten we doen in de toekomst?

Echte klimaatverandering kan pas plaatsvinden als we ons gedrag veranderen. We moeten efficiënter omgaan met de beschikbare grondstoffen. Minder vliegen, vlees eten en consumeren dan we op dit moment doen. Dat is de enige manier om een langdurige goede impact te hebben op het milieu.

Oké en de CO2-compensatie van Corekees dan?

Zoals eerder verteld is het niet realistisch dat niemand meer koopt en we stoppen met reizen. Voor deze uitstoot zou CO2-compensatie een handig hulpmiddel zijn om klimaatneutraal te worden. De Pongamiaboom van Corekees neemt gemiddeld meer CO2 op dan een normale boom. Een normale boom absorbeert gemiddeld 25kg CO2 per jaar, de Pongamiaboom gemiddeld 44kg. Verder geloven wij erin dat er pas echte impact gemaakt kan worden als consumenten nog beloond worden voor hun reductie. Dit gebeurt bij Corekees door het rendement uit de biobrandstof van de boom terug te betalen aan de bomenplanter.

 

Deel deze post