Nieuwsoverzicht
Blog

Hoe kun je de CO2 uitstoot van je auto compenseren?

Claudia Esveldt
30 augustus 2022
7 min.
Hoe kun je de CO2 uitstoot van je auto compenseren?

Een uitleg over de CO2 uitstoot van je auto en de manieren waarop je deze kunt verminderen en compenseren. 

Redenen om de uitstoot van je auto te compenseren

Het is onmiskenbaar dat de opwarming van de aarde, veroorzaakt door broeikasgassen, het milieu veel schade berokkent. De gevolgen daarvan leiden in ras tempo tot een veranderend klimaat met steeds extremere weersomstandigheden. Door smeltende ijskappen neemt het waterspiegel toe en loopt de Golfstroom het risico te verdwijnen. Als individuen hebben we hier – of we dit nu leuk vinden of niet – ook invloed op. Elke keer dat je in je eigen auto rijdt, stoot je CO2 uit. Dit is helaas onvermijdelijk maar je kunt er wel iets aan doen om het te compenseren. Natuurlijk is compensatie van de uitstoot van je eigen auto lang niet voldoende om de klimaatverandering te stoppen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het zinloos is! Integendeel, om de aarde leefbaar te houden moeten we ons bewust worden van de gevolgen van onze individuele handelingen. Reden om jouw persoonlijke footprint te reduceren door minder te reizen, minder spullen aan te schaffen en de CO2-uitstoot van je auto te compenseren. In deze blog leggen we je uit hoe je dit laatste kunt realiseren. 

Wat houdt de term CO2 eigenlijk in?

Koolzuurgas, een broeikasgas dat ook wel als CO2 wordt aangeduid, is de afkorting van koolstofdioxide. Dit koolzuurgas bestaat uit een verbinding van twee elementen, namelijk koolstof en zuurstof, die een onmisbare stof vormt om de aarde op temperatuur te houden. Het CO2 dat in de atmosfeer vrijkomt vormt een isolatielaag rond de aarde die de warmte absorbeert. Doordat we echter steeds meer fossiele brandstoffen gebruiken, wordt die laag alsmaar dikker, waardoor de aarde doorlopend opwarmt. Om dit effect tegen te gaan is het zoveel mogelijk reduceren én compenseren van de CO2-uitstoot een absolute must!

Transport als grote vervuiler

Na de industrie en de landbouw is transport een van de belangrijkste luchtvervuilers. Door met de fiets of te voet te gaan kies je voor een duurzame manier van vervoer, op de voet gevolgd door reizen per trein. Autorijden scoort een stuk slechter, met een gemiddeld vierde plaats qua CO2-emissie. En al klinkt het misschien niet logisch, auto’s staan hoger op de ranglijst dan vliegen, dat de zesde plaats inneemt. Die hoge score is te verklaren doordat we relatief weinig vliegen, terwijl we wel veelvuldig van de wagen gebruik maken. Dat vertaalt zich in een CO2-uitstoot van meer dan 3.300 kg per jaar voor een gemiddelde personenauto, die ca.15.000 kilometer per jaar op benzine rijdt. 

De gemiddelde CO2-uitstoot van een personenauto

De auto-industrie is zich inmiddels bewust is van de negatieve gevolgen voor het milieu. Daardoor is de CO2-uitstoot van nieuw gefabriceerde auto’s in de EU sinds 2020 met ruim 11 procent gedaald, tot gemiddeld 108 gram p/km. In Nederland ligt die daling nog wat hoger, op ruim 16 procent. Daarmee hebben we het schoonste wagenpark binnen de EU, nét boven de 82 gram CO2 per kilometer. Luxe merken als Rolls-Royce, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini en Bentley produceren echter gemiddeld drie keer zo veel schadelijke gassen (tussen de 266 en 329 gram CO2 p/km) dan een doorsnee Toyota. Daarmee hebben ze de dubieuze eer de meest vervuilende automerken van Europa te leveren. 

Het verschil tussen benzine, diesel en elektrisch rijden

Alle brandstoffen voor personenauto’s bevatten een hoeveelheid koolstof, die bij verbranding in de lucht terecht. Er bestaat echter grote verschillen qua hoeveelheid CO-uitstoot. Daarom worden deze door RDW in een bepaalde emissieklasse tussen 0 en 6 wordt ingedeeld. Hoe hoger het cijfer, hoe minder schadelijke stoffen worden uitgestoten. Auto’s op CNG (aardgas) kwalificeren zich als duurzaam, met ca. 15% lagere CO2-uitstoot dan een gelijkwaardige benzineauto. Ook de huidige dieselbrandstof blijkt tegenwoordig beduidend minder CO2 te produceren. Van alle auto’s op fossiele brandstoffen zijn de hybride modellen de minst luchtvervuilende. De Plug-in Hybrides met een CO2-emissie van hooguit 50 g/km vallen onder de zeer zuinige auto’s, terwijl een volledig elektrische auto natuurlijk de eerste plaats inneemt. 

Minder rijden is beter

Het moge duidelijk zijn: voor het klimaat kun je ‘t beste gewoon thuisblijven. Maar dat is natuurlijk geen optie, je moet toch werken, boodschappen doen en je wilt soms ook even lekker op vakantie. Maar jouw reis heeft wel negatieve effecten op de natuur. Zo heeft een vliegreis naar een ver oord soms meer dan 20 keer zo veel impact dan een autovakantie in Europa. Door duurzame keuzes te maken die het klimaat niet schaden, draag je eraan bij problemen als luchtvervuiling, ontbossing en uitputting van energiebronnen zo veel mogelijk te beperken. Dat is belangrijk, want we willen tenslotte allemaal dat ook volgende generaties van alle natuurschoon op de wereld kunnen blijven genieten. 

Manieren om de CO2-emissie te compenseren

Om de schadelijke effecten zoveel mogelijk te compenseren kunnen we wel het een en ander doen. Dat begint al met de keuze van je auto. Via Kentekencheck.nl kun je het energielabel van jouw auto checken. Daarbij staat Energielabel A voor duurzaam, terwijl een hogere letter een minder milieuvriendelijke score inhoudt. Als compensatie voor de CO2-uitstoot betaal je weliswaar een kleine bijdrage (tussen 1 en 1,7 cent per liter brandstof) maar er is meer nodig. Naast kritisch naar onze levensstijl kijken, is ook compenseren van de uitstoot essentieel. Hieronder volgt een opsomming van wat jij daarvoor kunt doen.

Maatregelen

  1. Nieuwe bomen aanplanten. 
  2. Vervuilende acties vervangen door duurzame(re) alternatieven. 
  3. Investeren in ecologische projecten. 

Bonafide bedrijven waar je dit kunt doen 

In de zoektocht naar manieren om je uitstoot te compenseren zie je soms door de bomen het bos niet meer (pun intended). Om je te helpen een keuze te maken zetten we een aantal goede partijen voor je op een rij:

JUSTDIGGIT organiseert projecten in Afrika om samen met lokale inwoners grond af te graven, zodat de natuur de kans krijgt om zich te herstellen.

FAIRCLIMATEFUND zorgt voor een duurzamere manier van koken in 3e wereldlanden, zonder bomen te verbranden. 

COREKEES creëert impact door duurzaamheid financieel rendabel te maken. Bijvoorbeeld door bomen te planten met noten waar biobrandstof van gemaakt wordt. Door de verkoop van deze noten levert jouw CO2-compensatie je ook nog eens geld op.

Conclusie: hoe kun je de CO2 uitstoot van je auto compenseren? 

De doorsnee Nederlander veroorzaakt maar liefst ruim 9 ton(!) per jaar aan CO2-uitstoot, die veel schade berokkent aan het klimaat. Daarin is de verbranding van olie en aardgas de grootste boosdoener. Natuurlijk kun je daar zelf iets aan doen. Bijvoorbeeld door minder te vliegen of met de auto te rijden en vaker te kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer. Maar, omdat dit niet altijd lukt, is het zinvol je CO2-uitstoot te compenseren, bijvoorbeeld door te investeren in duurzame initiatieven, zoals het planten van bomen. Ook het ondersteunen van projecten die zich inzetten in de transitie naar duurzame energie is een prima keuze. Ben je zoek naar een partij die jou kan helpen de uitstoot van je auto te compenseren? Dan ben je bij Corekees aan het juiste adres. Plant bomen via Project Pongamia om naast CO2-compensatie ook nog eens financieel rendement te ontvangen op de door jou geplante bomen.

Bronnen:

https://treesforall.nl/compenseer-co2/

https://greenseat.nl/nu-groener-reizen/auto/

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/co2-compensatie/

https://www.thegreenlist.nl/co2-uitstoot-compenseren-wat-moet-je-weten/

https://justdiggit.org/what-we-do/landscape-restoration/techniques/

https://treesforall.nl/compenseer-co2/

https://greenseat.nl/nu-groener-reizen/auto/

Deel deze post