Nieuwsoverzicht
Blog

8 redenen waarom bomen belangrijk zijn

Claudia Esveldt
5 december 2022
4 min.
Image

Waarom zijn bomen belangrijk? Dit zijn de redenen 

Zou jij je een wereld zonder bomen kunnen voorstellen? Hoogstwaarschijnlijk is je antwoord daarop ‘nee’. Er zullen maar weinig mensen zijn die het belang van bomen ontkennen, maar waarom zijn bomen belangrijk? Die vraag gaan we uiteraard beantwoorden, maar eerst benoemen we even twee aanverwante problemen. 

Klimaatverandering

De warme en droge zomer van 2022 zette veel mensen aan het denken. Klimaatverandering was in menig huishouden opeens het gesprek van de dag aan de keukentafel. De opwarming van de aarde is allang geen beeld meer van een verre toekomst. We komen er steeds meer achter dat dit de realiteit is waar we in het hier en nu mee te maken hebben. We zien steeds vaker extreme temperaturen, langere periodes van droogte en alsmaar heftigere regenbuien die overstromingen veroorzaken. 

Stikstofproblematiek

Ondertussen kun je tegenwoordig de tv niet aanzetten of het stikstofprobleem komt voorbij. Wie goed oplet, kan uit de nieuwsberichten opmaken dat de uitstoot van stikstof in Nederland tot de hoogste van de wereld behoort. De uitstoot van ammoniak en stikstofoxide kan er onder meer voor zorgen dat de bodem sterk verzuurt en daar lijden veel bomen onder. Nu is dit artikel niet bedoeld om de discussie rond stikstof verder aan te zwengelen, of een kant-en-klaar antwoord te geven op de vraag hoe je dit probleem het beste zou kunnen oplossen. Wel staan we stil bij de gedachte wat voor impact het zou hebben als er steeds minder bomen op onze planeet zouden zijn. Dat leidt automatisch ook tot de vraag: Waarom zijn bomen belangrijk? We zetten 8 belangrijke redenen voor je op een rijtje! 

1. Bomen zijn belangrijk om CO2-neutraal te worden

Dat het klimaat verandert, heeft alles te maken met de invloed van de mens. Door de eeuwen heen, en vooral sinds de industriële revolutie, zijn we zoveel CO2 (koolstofdioxide) gaan uitstoten dat de natuurlijke harmonie flink is verstoord. Een teveel aan CO2 in de lucht levert niet alleen verschillende gezondheidsproblemen op, het veroorzaakt ook het broeikaseffect, waardoor het steeds warmer wordt op aarde. CO2 neutraal worden, is dan ook een belangrijk doel. Bomen kunnen ons daarbij helpen. Ze absorberen CO2 uit de atmosfeer, slaan de koolstof op en geven er zuurstof voor terug. Door te investeren in de aanplant van bomen kun je per boom tot wel 44 kilogram CO2 per jaar compenseren. Naast CO2 halen bomen nog veel meer stoffen zoals ozon, stikstof- en zwaveldioxide uit de lucht. 

2. Bomen zijn goed voor de gezondheid

Zelfs als je maar weinig geïnteresseerd bent in het milieu, of je je geen zorgen maakt over de opwarming van de aarde, is de vraag waarom zijn bomen belangrijk relevant. Bomen zijn namelijk ook goed voor onze gezondheid. Zowel voor het lichaam als de geest. Denk bijvoorbeeld wat het met je doet als je in een bos bent. Of je nu wandelt, fietst of op een bankje zit, tussen de bomen kom je tot rust en glijdt de stress van je af. Stress is de oorzaak van zeker de helft van alle chronische ziekten. Als bomen ons kunnen helpen om te ontstressen, levert dat een gezondere samenleving op. Dat wordt nog versterkt door het feit dat de aanwezigheid van bomen ook een gunstige invloed heeft op ons immuunsysteem. Dit komt omdat bomen fytonciden afgeven. Deze stoffen beschikken over antibacteriële en schimmelwerende eigenschappen. Onderzoeken wijzen tenslotte ook uit dat patiënten sneller beter worden wanneer zij vanuit hun ziektebed uitzicht hebben op een groep bomen! 

3. Bomen vormen een natuurlijk habitat voor dieren

Waarom zijn bomen belangrijk voor veel meer dan alleen de mens? Bijvoorbeeld omdat bomen ook de natuurlijke habitat voor dieren zijn. Vogels bouwen er hun nesten, maar ook verschillende zoogdieren, reptielen en insecten verblijven graag in een boom, of zoeken beschutting eronder. Als er steeds minder bomen zijn op onze planeet betekent dat helaas ook dat veel dieren dakloos raken en verbannen uit hun leefgebied, het risico lopen dat ze het niet overleven. 

4. Bomen zorgen voor meer biodiversiteit

Bomen zijn dus belangrijk voor allerlei diersoorten, maar ze zorgen voor nog veel meer biodiversiteit. Wist je dat een boom ook allerlei soorten schimmels, mos en planten kan herbergen? Dankzij de aanwezigheid van bomen, krijgen andere planten, bloemen, fruit, noten etc. de kans om te groeien. Bomen leveren ook allerlei soorten hout. Ze dragen dus bij aan de biodiversiteit van een gebied. Hoe meer soorten bomen, hoe meer biodiversiteit. 

5. Bomen regelen de watercyclus

Als het regent, komt een deel van het water in de aardbodem terecht. Dit grondwater stroomt enerzijds terug naar zee via het grondwater. Bomen absorberen ook een deel van dit regenwater, voeden zichzelf ermee en ’transpireren’ het overtollige vocht weer uit waardoor het weer in de lucht terechtkomt. Een perfecte, harmonische cyclus die zorgt voor voldoende vocht, maar tegelijkertijd een belangrijke rol speelt in het voorkomen van overstromingen, aardverschuivingen en andere vormen van wateroverlast. 

6. Bomen geven schaduw 

Mensen die klagen omdat de boom in de tuin van de buren veel schaduw geeft, ze bestaan helaas nog steeds. Toch zullen de meeste mensen inmiddels wel inzien dat juist die schaduw van groot belang is. Zeker nu de zomers steeds warmer lijken te worden. We kunnen natuurlijk allemaal massaal aan de airco gaan, maar dat zorgt alleen maar voor meer energieverbruik. De natuurlijke verkoeling waar bomen voor zorgen, kost niets en vooral in de steden is het drukken van de warmte allang geen overbodige luxe meer. Er zijn veel redenen te bedenken om te investeren in herbebossing, het creëren van meer schaduw en natuurlijke verkoeling is daar een van. 

7. Bomen dempen het geluid

Steden en dorpen over de hele wereld hebben ook steeds meer te maken met geluidshinder. Als je ’s nachts een raam open hebt, is de kans maar klein dat het ook echt helemaal stil is buiten. Ergens in de verte hoor je, zeker in de dichtbevolkte Randstad wel het geluid van auto’s op de snelweg. Ook overdag kun je behoorlijk last hebben van allerlei geluiden die het resultaat zijn van ons moderne bestaan. Geluidshinder en stress zijn dan ook nauw met elkaar verbonden. Bomen kunnen het geluidsniveau dempen. Zo’n natuurlijke geluidswal met naald- en loofbomen, kan in het meest gunstige geval voor een vermindering van 8 decibel zorgen. Daarmee zal geluidshinder niet helemaal verdwijnen, maar het draagt wel degelijk bij aan een stillere wereld. 

8. Bomen leveren financieel voordeel op

Er zijn nog veel meer waarom bomen belangrijk zijn, ze dragen bij aan een schonere aardbodem, voorkomen bodemerosie en zijn uitstekende windvangers. Genoeg redenen om te concluderen dat we als mensheid er alles aan moeten doen om het aantal bomen minimaal op peil te houden, of beter nog, verder te laten groeien. Bomen vormen een essentieel onderdeel van ons bestaan. We kunnen niet zonder en ze leveren ons een hoop voordelen op. Nieuwe bomen planten, is dan ook een nobel streven. Dit wordt natuurlijk alleen nog maar aantrekkelijker als je er ook nog iets voor terugkrijgt. Bomen kunnen financieel voordeel opleveren door bijvoorbeeld te investeren in ons herbebossingsproject in Paraguay. Dit project waarbij Pongamiabomen worden geplant, combineert financieel rendement met CO2-compensatie en biobrandstofproductie. Daar heeft de lokale bevolking ook baat bij, want het zorgt voor extra werkgelegenheid. Het verwachtte rendement komt voort uit de verkoop van de noten die aan deze boom groeien. Deze noten worden verwerkt tot biobrandstof en eiwitrijk veevoer. Op die manier help je zowel mee aan herbebossing, CO2 compensatie en aan een duurzaam alternatief voor fossiele brandolie.

Deel deze post